tel aviv
hapoel_jerrusalem

גופיית משחק רשמית ליאור אליהו

140

גופיית משחק רשמית (לא מקרון) ליאור אליהו מס' 8. זמין בכל המידות. השם מודפס באנגלית אלא אם יצויין אחרת בהערות.

נקה